Wakacje za pasem czyli zakończenie Warsztatów Artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury.

11 czerwca, na sali widowiskowej KDK, odbyło się Uroczyste Zakończenie Warsztatów Artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury.   Na podsumowanie przybyło 5 spośród 8 szkół biorących udział w programie Warsztatów Artystycznych: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie, Szkoła Podstawowa w Daszynie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach, Szkoła Podstawowa w Kaszewach oraz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki.   […]