Informacje dla Rodziców

Konto Rady Rodziców przy MDK w Kutnie

61 1240 3190 1111 0010 5585 1070

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca – Małgorzata Rybus

Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Stasiak

Skarbnik – Małgorzata Szadkowska

Sekretarz – Ewa Mizerska

Komisja Rewizyjna:

Karolina Gontarek

Michał Gens

Teresa Wojda