WARSZTATY ZIMOWE 2020/21

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ZIMOWYCH
DLA WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KUTNIE
4 – 8 STYCZNIA 2020 r.

 1. Warsztaty zimowe są formą zajęć okazjonalnych przeznaczonych dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.
 2. Termin warsztatów: 4 – 8 stycznia 2021 r.
 3. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I – IV.
 4. Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 36 osób.
 5. Zapisy na warsztaty: 28-30 grudnia 2020 r.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa: wypełnienie karty zgłoszenia przez rodziców / opiekunów prawnych i przesłanie jej na e-mail rekrutacja@mdkkutno.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie ul. Staszica 8 w dniach 28-30 grudnia 2020 r. w godzinach 9.00-15.00
 7. O przyjęciu dziecka na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na warsztaty zimowe zostanie przekazana telefonicznie rodzicom / opiekunom prawnym do dnia 31 grudnia 2021 r.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Wstępny harmonogram zajęć :

 • PONIEDZIAŁEK 4 stycznia 2021 r. /9:00 – 13:40/
  Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno – ruchowe.
 • WTOREK 5 stycznia 2021 r. /9:00 – 13:40/
  Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno – ruchowe.
 • ŚRODA 6 stycznia 2021 r.
  BRAK ZAJĘĆ – Święto Trzech Króli
 • CZWARTEK 7 stycznia 2021 r. /9:00 – 13:40/
  Zajęcia techniczne, plastyczne, teatralne.
 • PIĄTEK 8 stycznia 2021 r. /9:00 – 13:40/
  Zajęcia szachowe, plastyczne, teatralne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DZIECKA
W WARSZTATACH ZIMOWYCH DLA WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KUTNIE:

ZGŁOSZENIE WARSZTATY ZIMOWE 2021