FERIE Z MDK

Plan zajęć MDK 29.01.2018- 02.02.2018

Poniedziałek 29.01.2018

Dzień Warsztatowy

9.00-14.00

(każde dziecko przynosi ze sobą fartuszek i II śniadanie)

9.00-10.00 spotkanie organizacyjne

10.00 wyjście do ZS nr 2

10.30-13.30 Warsztaty Kulinarne

1. carving

2. pieczenie ciasteczek

13.30-14.00 Przyjście do MDK- zakończenie pierwszego dnia

Wtorek 30.01.2018

Dzień Wycieczkowy – Łódź

6.45-18.00

6.45 zbiórka dzieci na parkingu KDK

7.00 wyjazd autokarem do Łodzi

8.30 przyjazd do Planetarium

9.00-10.00 pokaz „Dóbr naturalnych”

10.00-10.40 zwiedzanie „Dworca Fabrycznego”

10.40 przejazd do Manufaktury

11.00-14.00 czas wolny: w tym obiad „Rajskie jadło”

14.30-16.30 Eksperymentatorium (podział na grupy)

-naukowy Misz-Masz

-zwiedzanie

16.30-18.00 Powrót do Kutna

(parking KDK)

Środa 31.01.2018

Dzień wycieczkowy- Płock

8.30-17.00

8.30 zbiórka dzieci na parkingu KDK

8.40 wyjazd do Płocka

10.00-11.40 Teatr Dramatyczny- spektakl „Kopciuszek”

11.50-12.30 przejazd do ZOO

12.30-13.30 Lekcja w ZOO – „Fascynujący Świat Zwierząt”

13.30-14.30 zwiedzanie ZOO

14.30-15.30 McDonald’s (dzieci zamawiają na własny koszt)

15.30- 17.00 Powrót do Kutna

(parking KDK)

Czwartek 01.02.2018

Dzień Warsztatowy

9.00-14.00

(każde dziecko przynosi dużą miskę, fartuch oraz II śniadanie)

9.00-10.00 zbiórka dzieci

10.00-13.00 Warsztaty z masą plastyczną

13.00-14.00 gry i zabawy

14.00 wyjście do domu

Piątek 02.02.2018

9.30-14.00

9.30 zbiórka dzieci w KDK

10.00-12.30 seans filmowy „Gwiezdne wojny”-premiera

12.30 powrót do MDK

13.00-14.00 starsza grupa-zajęcia komputerowe s. nr 10

młodsza grupa-zajęcia umuzykalniające s. nr 1

14.00 zakończenie półkolonii

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA „FERIE Z MDK” ORGANIOZWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE

 1. Rekrutacją na zajęcia „Ferie z MDK” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora MDK.

 2. „Ferie z MDK” są formą zajęć przeznaczonych dla grupy 30-cioro dzieci, wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury W Kutnie, w wieku od 8 do 12 roku życia, na okres 1 tygodnia ferii zimowych (29.01.2018 – 2.02.2018)

 3. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia „Ferie z MDK”, to jest niezapełnienia listy uczestników zajęć przez wychowanków MDK przewidujemy przyjęcie na zajęcia dzieci nie będącymi wychowankami MDK, z tzw. listy rezerwowej.

 4. O kolejności przyjęcia z listy rezerwowej będą decydować następujące kryteria:

 • wiek dziecka, od 8 do 12 roku życia

 • dziecko jest rodzeństwem wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury zapisanego na zajęcia „Ferie z MDK”

 • dziecko jest rodzeństwem wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie nie zapisanego na zajęcia „Ferie z MDK”

 • kolejność zgłoszeń na listę rezerwową

 1. Zgłoszenia na listę rezerwową będą przyjmowane wyłącznie przez pocztę elektroniczną (mailową) na adres rekrutacja.mdkkutno@wp.pl z dopiskiem Ferie z MDK od 8 do 13 stycznia 2018 r.

 2. Zgłoszenia wysłane przed i po terminie podanym w pkt. 5-tym nie będą rozpatrywane.

 3. Postępowanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r.

 4. O wynikach rekrutacji powiadomimy rodziców/opiekunów zgłoszonych dzieci drogą mailową i telefoniczną w dniu 20 stycznia 2018 r.

 5. W zgłoszeniu dziecka na listę rezerwową zajęcia „Ferie z MDK” należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka

 • rok urodzenia dziecka

 • informację czy dziecko posiada rodzeństwo uczestniczące w zajęciach „Ferie z MDK”.

 • informację czy dziecko posiada rodzeństwo będące wychowankiem MDK w Kutnie.

 • telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.

 1. Po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia „Ferie z MDK” rodzic/opiekun jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia oraz dokonać wpłaty na konto Rady Rodziców przy MDK w Kutnie w celu pokrycia części kosztów organizacji zajęć.

 2. Szczegółowy plan zajęć, koszty biletów wstępu oraz inne informacje będą podane rodzicom/opiekunom po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną.

 3. Przewidywany program zajęć „Ferie z MDK”:

 • seans filmowy w KDK

 • warsztaty z masą plastyczną

 • warsztaty kulinarne

 • wyjazd do Płocka do teatru oraz ZOO

 • wyjazd do Łodzi: Eksperymentarium i Planetarium

Post Author: admin