VI edycja konkursu literackiego “Świąteczna Bajka”

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół podstawowych (w wieku 9-15 lat) do udziału w VI edycji Konkursu Literackiego „Świąteczna Bajka”.

Jeśli nieobce są Ci bajkowe światy, Twoja wyobraźnia nie ma granic, a do tego potrafisz przelać swoją niesamowitą historię na papier – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Prace konkursowe, czyli bajki i opowiadania o tematyce świątecznej należy nadsyłać na adres e-mail: konkursy.mdk@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa 4 grudnia 2020 r.

Prace prosimy przesyłać mailowo, w otwartym (dającym się edytować) pliku tekstowym ( formaty: .rtf, .doc lub .docx)

Prace nie mogą być dłuższe niż 2 strony maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1,5)

W zgłoszeniu (nad treścią bajki) należy podać:
1) imię i nazwisko autora bajki
2) rok urodzenia oraz wiek
3) telefon kontaktowy nauczyciela, rodzica lub opiekuna

Prace, które nie spełniają powyższych warunków, czyli spisane ręcznie, bądź przekraczające podaną objętość i niezawierające wszystkich wymienionych wyżej danych autora nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem konkursowym.

Jury oceniać będzie oryginalność i pomysłowość przesłanych tekstów, podda ocenie również poprawność językową, stylistyczną czy interpunkcyjną.

Prace oceniane będzie przez jury w 3 kategoriach wiekowych:

1) 9 -10 lat
2) 11-13 lat
3) 14-15 lat

Autorzy najciekawszych świątecznych opowieści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a nagrodzone bajki zostaną odczytane na antenie Radia Q, które jest partnerem wydarzenia, w świątecznym cyklu „PRZECZYTAJ MI BAJKĘ” w grudniu 2020 r. (o dokładnej dacie emisji poinformujemy na stronie internetowej oraz FB MDK Kutno).O wynikach konkursu poinformujemy mailowo oraz przez stronę internetową i FB MDK Kutno.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu, Olą Kołodziejek
mail: konkursy.mdk@gmail.com. Tel. 600 10 72 72

Post Author: admin