Komunikat dyrektora MDK

Szanowni rodzice, zamiar powrotu dziecka na zajęcia proszę zgłaszać drogą mailową do nauczycieli MDK prowadzących poszczególne sekcje. Wykaz wszystkich adresów mailowych znajduje się w zakładce zajęcia on-line.
Uwaga! Warunkiem powrotu dziecka na zajęcia jest zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na
na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie
w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
wyrażenie zgody na pomiar temperatury u dziecka oraz wypełnienie zgłoszenia dziecka na zajęcia.
Dokumenty te są do pobrania poniżej, w sekretariacie placówki.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie
Pliki do pobrania:
  1. procedury covid 19 MDK
  2. Zgłoszenie powrotu na zajęcia MDK
  3. zgoda na mierzenie temperatury

Post Author: admin