KONKURS MUZYCZNO-LITERACKI “NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ”

REGULAMIN  KONKURSU  MUZYCZNO – LITERACKIEGO
 „NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ”

Konkurs adresowany jest do młodych artystów z powiatu kutnowskiego – wokalistów, a także do autorów tekstów piosenek.
Zależy nam przede wszystkim na tym, aby młodzi twórcy świetnie się bawili
i w kreatywny sposób wykorzystali czas wolny. Spędźcie tę wiosnę śpiewająco,
nie chowajcie swoich teksów do szuflady!

Patronat Honorowy:
Starosta Kutnowski

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Główne cele konkursu:
– prezentacja i promocja umiejętności artystycznych młodych wokalistów                     – prezentacja i promocja twórczości młodych autorów tekstów piosenek

I. ZASADY UCZESTNICTWA – Konkurs wokalny
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować jedną piosenkę, która nawiązuje do tematyki wiosennej i spełnia jeden z poniższych warunków:
– opowiada o wiośnie
–  w tekście wymieniane są nazwy kwiatów wiosennych
–  treść piosenki sugeruje nawiązanie do wiosennej pory roku
–  treść uwzględnia kojarzony z wiosną motyw nadziei, budzenia się nowego życia i nowej przyszłości
3. Uczestnicy przygotowują  piosenki z  podkładem muzycznym  (półplayback) lub przy akompaniamencie własnym (inst. klawiszowe, gitara, itp.).
4. Przygotowaną prezentację  należy zarejestrować za pomocą  telefonu komórkowego i w formacie mp 3  wraz z kartą zgłoszenia przesłać na adres mailowy: k.rojewska@mdkkutno.pl
Formularz karty zgłoszenia dostępny będzie na stronach:
www.piosenkakutno.pl, www.mdkkutno.pl

 1. ZASADY UCZESTNICTWA – Konkurs na tekst piosenki
  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
  2. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jeden lub więcej tekstów piosenki, który nawiązuje do tematyki wiosennej i spełnia jeden z poniższych warunków:
  – opowiada o wiośnie
  –  w tekście wymieniane są nazwy kwiatów wiosennych
  –  treść piosenki sugeruje nawiązanie do wiosennej pory roku
  –  treść uwzględnia kojarzony z wiosną motyw nadziei, budzenia się nowego życia i nowej przyszłości
  4. Zgłoszone teksty należy  załączyć do karty zgłoszenia i przesłać na adres mailowy: a.kolodziejek@mdkkutno.pl
  Formularz karty zgłoszenia dostępny będzie na stronach:
  www.piosenkakutno.pl www.mdkkutno.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od 01 do 20 maja 2020 r.

 

III. HARMONOGRAM
1. Nadsyłanie zgłoszeń : 1 – 20  maja 2020 r.
2. W dniach 20 – 30 maja Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, przyzna swoje nagrody i wyróżnienia.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.piosenkakutno.plwww.mdkkutno.pl   oraz FB  do końca maja 2020 r.

IV. JURY i NAGRODY
1. Wszystkie nadesłane prezentacje i teksty będą oceniane przez Jury.
2. W konkursie wokalnym ocenie podlegać będą:
a) walory wokalne
c) interpretacja utworu
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
3. W konkursie na tekst piosenki ocenie podlegać będą:
a) walory artystyczne tekstu
b) oryginalne, pomysłowe i niebanalne podejście do tematu konkursowego
c) poprawność językowa
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Nagrody:
– dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia
– prezentacja i promocja najlepszych wykonań i tekstów w mediach społecznościowych, na stronach powiązanych z konkursem
–  zaproszenie  głównych laureatów konkursu wokalnego do udziału w innych festiwalach i konkursach piosenki organizowanych na terenie miasta Kutna
–  do wybranych tekstów  nagrodzonych w konkursie na tekst piosenki powstanie muzyka i zostaną nagrane piosenki, które znajdą się na płycie CD

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Zgłaszając się do Konkursu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun
  (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie
  i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz jego wizerunku w obrębie działań związanych
  z tym Konkursem.
  2. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu.
  4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  5. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udzielają:
  1. Katarzyna Karolak- Rojewska e-mail:  k.rojewska@mdkkutno.pl
  2. Aleksandra Kołodziejek e-mail: a.kolodziejek@mdkkutno.pl

UWAGA !
Do pobrania karty  zgłoszenia do 

KONKURSU MUZYCZNO – LITERACKIEGO„NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ”

formularz zgłoszeniowy konkurs poetycki

formularz zgłoszeniowy konkurs wokalny

Post Author: admin