Protokół XX Edycji Konkursu Plastycznego “Świat w kolorach”

PROTOKÓŁ

Z ROZSTRZYGNIĘCIA XX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
„Świat w Kolorach”
pn ”Różne oblicza jesieni.”

przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie

Jury w składzie:
Anna Dębska – plastyk, kierownik świetlicy w SP nr 1 w Kutnie – przewodnicząca
Dorota Modlińska – plastyk, pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie – członek
Lilia Marciniak – nauczyciel plastyki MDK w Kutnie – członek

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Jury stwierdza co następuje:

1. W konkursie wzięli udział uczniowie z 16 szkół

2. Zgłoszono łącznie 207 prac.
3. Po wnikliwej ocenie Jury postanowiło przyznać:
Kategoria I – szkoły podstawowe kl. 4-5
Ernest Wąs – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie – I miejsce
Oskar Bednarek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie – II miejsce
Kamil Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie – III miejsce
Wyróżnienia:
Kinga Hofman – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie
Jakub Najbar – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie
Szymon Baranowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie
Gracjan Piasecki – Szkoła Podstawowa w Byszewie
Do wystawy zakwalifikowano łącznie 50 prac.

Kategoria II – szkoły podstawowe kl. 6-7
Anna Musiał – Szkoła Podstawowa w Witoni – I miejsce
Jakub Frączek – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach – I miejsce
Marcin Łapko – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – II miejsce
Julia Kiciak – Szkoła Podstawowa w Byszewie – II miejsce
Julia Antczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie – III miejsce
Wyróżnienia:
Wiktoria Pietrzak – Szkoła Podstawowa w Gołębiewku
Zuzanna Jaciubek – Szkoła Podstawowa w Gołębiewku
Julia Domaradzka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie
Wiktoria Rosiak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie
Anna Kowalewska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
Do wystawy zakwalifikowano łącznie 56 prac.

Kategoria III – uczniowie gimnazjum
Ilona Górkiewicz – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Strzelcach – I miejsce
Sabina Królak – Gimn. przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kutnie – I miejsce
Julia Przybysz – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Witoni – II miejsce
Mateusz Kaczmarek – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Strzelcach – II miejsce
Karolina Graczyk – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Byszewie – III miejsce
Wyróżnienia:
Marta Kudrycka – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Strzelcach
Irmina Urbańska – Gimn. im. A. Mickiewicza w Żychlinie
Aleksandra Konarzewska – Gimn. przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie
Zuzanna Janczak – Gimn. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie
Kinga Kowalczyk – Gimn. przy Szkole Podstawowej w Byszewie
Do wystawy zakwalifikowano łącznie 30 prac.

4. Za szczególne osiągnięcia uczniów dyplomami wyróżniono opiekunów:
p. Barbarę Wiśniewską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Byszewie
p. Ewę Andryszczak Pawłowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie
p. Renatę Mieszkowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 4 i nr5 5 w Kutnie
p. Agnieszkę Wawrzyniak – nauczycielkę gimnazjum w Żychlinie
p. Elwirę Olkiewicz – Bujko – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Strzelcach
p. Wiolettę Olesińską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Witoni
p. Annę Dziubę – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 7 w Kutnie
p. Magdalenę Frankowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie
p. Agnieszkę Adamek – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie
p. Katarzynę Miziołek – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
p. Aleksandrę Kołodziejską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach
p. Monikę Pawłowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Gołębiewku
p. Agnieszkę Maćkowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie

Podpisy jury:

Post Author: admin