XXV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach” pn. „POCZTÓWKA Z MOJEJ MIEJSCOWOśCI ”

XXV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach”

pn. „POCZTÓWKA Z MOJEJ MIEJSCOWOśCI ”

REGULAMIN KONKURSU

Ideą przewodnią konkursu jest podkreślenie i umocnienie więzi z miejscem, w którym żyjemy, wychowujemy się, ukazanie zabytków swojej okolicy oraz budowanie poczucia przynależności do swojej „małej ojczyzny”.

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Honorowy Patronat:

Starosta Powiatu Kutnowskiego

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

– propagowanie wśród młodzieży malarstwa

– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I– III (kat. I)

  • uczniowie klas IV – VI (kat. II)

  • uczniowie klas VII – VIII (kat. III)

Warunki konkursu

– technika – malarstwo (farby, pastele)

– format prac – A5

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria,

imię, nazwisko opiekuna

– pierwszy etap konkursu należy przeprowadzić w szkole, celem wyłonienia prac do drugiego etapu

– wybrane prace wraz z załacznikami (oświadczenie i karta zgłoszenia) należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 do końca marca 2020 r.

– rostrzygnięcie konkursu (drugi etap) odbędzie się w MDK-u na początku kwietnia

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów

autorskich, a prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane

Nagrody:

dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody rzeczowe (materiały plastyczne) i dyplomy

Podsumowanie konkursu:

Podsumowanie konkursu, w trakcie którego nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w maju.

Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz w oddzielnym piśmie do szkół w późniejszym terminie.

karta i oswiadczenie konkurs załączniki

Post Author: admin