V edycja konkursu literackiego “Świąteczna Bajka”

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół podstawowych (w wieku 9-15 lat) do udziału w konkursie literackim „Świąteczna Bajka”.

Jeśli nieobce są Ci bajkowe światy, Twoja wyobraźnia nie ma granic, a do tego potrafisz przelać swoją niesamowitą historię na papier – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Prace konkursowe, czyli bajki o tematyce świątecznej należy nadsyłać na
adres e-mail:
konkursy.mdk@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2019 r.

Prace prosimy przesyłać mailowo, w otwartym (dającym się edytować) pliku tekstowym.


Prace nie mogą być dłuższe niż 2 strony maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1,5)

Prace niespełniające powyższych warunków, czyli spisane ręcznie, bądź przekraczające podaną objętość, nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem konkursowym!

Jury podda ocenie nie tylko samą historię, ale również poprawność językową, stylistyczną czy interpunkcyjną.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko autora bajki, wiek oraz telefon kontaktowy nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Prace oceniane będzie przez jury w 3 kategoriach wiekowych:

1) 9 -10 lat

2) 11-13 lat

3) 14-15 lat

Najciekawsze świąteczne bajki zostaną nagrodzone oraz odczytane na antenie Radia Q w świątecznym cyklu „PRZECZYTAJ MI BAJKĘ” między 1 a 24 grudnia 2019 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu, Olą Kołodziejek
mail: konkursy.mdk@gmail.com. Tel. 600 10 72 72

Post Author: admin