XXIV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO dla młodzieży „Świat w kolorach” pn. „Różne oblicza jesieni”

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Honorowy Patronat:
Starosta Powiatu Kutnowskiego
Cele konkursu:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej
– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży
– propagowanie wśród młodzieży malarstwa
– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów
Uczestnicy:
– uczniowie szkół podstawowych
– uczniowie gimnazjów z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas 4 – 5 szkoły podstawowej
• uczniowie klas 6 – 7 szkoły podstawowe
Warunki konkursu;
– technika – malarstwo (farby, pastele)
– format prac – A3, A4
– prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria,
imię, nazwisko opiekuna
– prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 do końca października 2019 r.
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów
autorskich, a prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane
Prosimy o przysłanie maksymalnie 15 prac z każdej kategorii wiekowej z danej placówki
Nagrody:
dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody i dyplomy
Podsumowanie konkursu:
Podsumowanie konkursu, w trakcie którego nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5 w listopadzie.

Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz w oddzielnym piśmie do szkół w późniejszym terminie.

Post Author: admin