Finał tegorocznych warsztatów artystycznych i naukowo-technicznych dla szkół podstawowych, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

4 czerwca, w Kutnowski Domu Kultury odbył się finał warsztatów artystycznych i naukowo-technicznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.
Warsztaty artystyczne są nieprzerwanym elementem działalności MDK od 1998 r. Tym samym już od 21 lat placówka wspiera szkoły z Kutna i powiatu kutnowskiego w dziedzinie edukacji kulturalnej.
Od tego roku do warsztatów artystycznych, obejmujących trzy moduły edukacyjne – zajęcia umuzykalniające, zajęcia teatralne i zajęcia plastyczne, dołączyły jeszcze warsztaty naukowo-techniczne, w skład których weszły zajęcia techniczno-modelarskie, szachowe i zajęcia z robotyki.
Do dnia dzisiejszego programem warsztatów, które odbywają się przez cały rok szkolny, objętych zostało ponad 8000 uczestników.

W tegorocznym finale warsztatów artystycznych wzięły udział następujące szkoły: SP nr 2 w Kutnie, SP nr 7 w Kutnie, SP w Oporowie, SP w Szewcach Nadolnych, SP w Kaszewach Dwornych, SP w Dąbrowicach, SP w Strzelcach, SP w Daszynie.
Z kolei w warsztatach naukowo-technicznych uczestniczyły dzieci z SP nr 2 w Kutnie, SP nr 5 w Kutnie, SP nr 6 w Kutnie, Publicznej Katolickiej Szkoły im. św. S. Kostki w Kutnie.

Jakie nowe umiejętności mogli podczas warsztatów zdobyć ich uczestnicy? Między innymi nauczyli się tańców ludowych i narodowych, opanowali nowe techniki plastyczne, poznali tajniki pracy aktorskiej i sztuki improwizacji, samodzielnie projektowali i budowali roboty z zestawów lego, opanowali różne techniki modelarskie oraz naukę gry w szachy, w tym trudną sztukę matowania przeciwnika.

Reprezentanci szkół obecni byli podczas finału warsztatów, którego najważniejszym akcentem był koncertu „Geografia na wesoło”, w wykonaniu sekcji wokalnej i folklorystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, pod kierownictwem nauczycieli MDK Katarzyny Karolak-Rojewskiej i Małgorzaty Kubiak. Podczas występu dzieci wykonały piosenki z różnych stron świata.
Jednocześnie na dolnym holu KDK
można było podziwiać wystawę prac plastycznych uczestników tegorocznych warsztatów artystycznych.

Dyrektor MDK w Kutnie, Jacek Gałka, podziękował w swoim przemówieniu nauczycielom MDK – Lilii Marciniak, Małgorzacie Marciniak, Ani Dziubie, Cezaremu Górczyńskiemu, Sławomirowi Pijanowskiemu i Pawłowi Potockiemu za opracowanie programów i prowadzenie warsztatów, a obecna na sali Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie Iwona Kaca pogratulowała młodym artystom udanego występu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z finału warsztatów.

Post Author: admin