XXIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

XXIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach”

pn. „Sielskie klimaty”.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Honorowy Patronat:

Starosta Powiatu Kutnowskiego

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

– propagowanie wśród młodzieży rysunku i malarstwa

– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

Uczestnicy:

– uczniowie szkół podstawowych

– uczniowie gimnazjów z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej

  • uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowe oraz 3 klasy gimnazju

Warunki konkursu;

– technika – malarstwo (farby, pastele)

– rysunek ołówkiem, węglem, sangwiną, tuszem

– format prac – A3, A4

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria,

imię, nazwisko opiekuna

– prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 do końca marca 2019 r.

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów

autorskich, a prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane

Prosimy o przysłanie maksymalnie 15 prac z każdej kategorii wiekowej z danej placówki

Nagrody:

dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody i dyplomy

Podsumowanie konkursu:

Podsumowanie konkursu, w trakcie którego nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5 w maju.

Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz telefonicznie do sekretariatów szkół w późniejszym terminie.

Post Author: admin