PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Świat w Kolorach” pn ”Różne oblicza jesieni.”

PROTOKÓŁ

Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

Świat w Kolorach”

pn ”Różne oblicza jesieni.”

przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie

pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Kutnowskiego.

Jury w składzie:

Agnieszka Dąbrowska-Walczak – instruktor plastyki w KDK w Kutnie – przewodnicząca

Anna Dębska – plastyk, kierownik świetlicy w SP nr 1 w Kutnie – członek

Lilia Marciniak – nauczyciel plastyki MDK w Kutnie – członek

Anna Góra – prezes klubu ORIGAMI przy MDK w Kutnie – członek

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Jury stwierdza co następuje:

 1. W konkursie wzięli udział uczniowie z 11 szkół :

  – Szkoła podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie

  – Szkoła podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie

  – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kutnie

  – Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie

  – Szkoła podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

  – Szkoła podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach

  – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku

  – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

  – Szkoła Podstawowa w Witoni

  – Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie

  – Szkoła Podstawowa w Byszewie

 2. Zgłoszono łącznie 104 prace:

  w kategorii I ( klasy 4-5 ) zgłoszono 60 prac,

  w kategorii II ( klasy 6-8 ) zgłoszono 31 prac,

  w kategorii III ( klasy 3 gimnazjum ) zgłoszono 13 prac.,

  zdyskwalifikowanych zostało 5 prac ze względu na niezgodność z regulaminem Konkursu.

 3. Po wnikliwej ocenie Jury postanowiło przyznać:

Kategoria I – szkoły podstawowe kl. 4-5

  • Gabriela Wojtczak SP nr 7 w Kutnie – I miejsce

  • Amelia Grabska SP nr 9 w Kutnie – II miejsc

  • Julia Jóźwiak ( indywidualnie) – III miejsce

  • wyróżnienia:

  • Malwina Błaszczyk (indywidualnie)

  • Dominika Borys SP nr 6 w Kutnie

  • Patrycja Janiak SP nr 6 w Kutnie

  • Lena Sawicka SP w Gołębiewku

  • Iga Kołaczyńska SP nr 6 w Kutnie

  • Lena Zawisza SP w Strzelcach

  • Amelia Gągolewska SP nr 9 w Kutnie

Kategoria II – szkoły podstawowe kl. 6-8

  • Oliwia Stefaniak SP nr 1 – I miejsce

  • Anna Bagrowska SP nr 5 – II miejsce

  • Alicja Jaciubek SP w Gołębiewku – III miejsce

   wyróżnienia:

  • Justyna Kucharska SP nr 1 w Kutnie

  • Anna Musiał SP w Witoni

  • Zuzanna Jaciubek SP w Gołębiewku

Kategoria III – uczniowie gimnazjum

  • Karolina Michalska gimn. przy SP w Strzelcach – I miejsce

  • Nina Paszczyk gimn. przy SP nr 7 – II miejsce

  • Klaudia Gawrysiak gimn. przy SP nr 7 – III miejsce

   wyróżnienia:

  • Weronika Kubiak gimn. przy SP nr 7

  • Weronika Maciejewska gimn. przy SP w Witoni

  • Daria Zawisza gimn. przy SP w Strzelcach

  • Oliwia Szadkowska gimn. przy SP w Strzelcach

  • Zuzanna Szwajewska gimn. przy SP w Krzyżanowie

 1. Za szczególne osiągnięcia uczniów dyplomami wyróżniono opiekunów:

Post Author: admin