Protokół XXI Edycji Konkursu Plastycznego “Świat w kolorach”

Kutno, dnia 4 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ

Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

Świat w kolorach”

pn ”Wszystkie kolory wiosny.”

przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie

pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Kutnowskiego.

Jury w składzie:

Agnieszka Dąbrowska-Walczak – instruktor plastyki w KDK w Kutnie – przewodnicząca

Dorota Modlińska – plastyk, pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie – członek

Lilia Marciniak – nauczyciel plastyki w MDK w Kutnie – członek

Anna Góra – prezes klubu ORIGAMI przy MDK w Kutnie

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Jury stwierdza co następuje:

 1. W konkursie wzięli udział uczniowie z 14 szkół. Zgłoszono łącznie 102 prace.

 1. Po wnikliwej ocenie Jury postanowiło przyznać:

Kategoria I – szkoły podstawowe kl. 4-5

  • Martyna Krupa – Szkoła Podstawowa w Witoni – I miejsce

  • Ola Chlebna – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie – II miejsce

  • Konrad Matusiak – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie – II miejsce

  • Maria Grzebielucha – Szkoła podstawowa nr 2 w Kutnie – III miejsce

   Wyróżnienia:

  • Paulina Brzozowska – Szkoła Podstawowa w Witoni

  • Oskar Oswald – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie

  • Piotr Jaciubek – Szkoła Podstawowa w Gołębiewku

Kategoria II – szkoły podstawowe kl. 6-7

  • Oliwia Stefaniak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie – I miejsce

  • Oliwia Mroczkowska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie – I miejsce

  • Katarzyna Modrzyńska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie – II miejsce

  • Kacper Konopiński – Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie – II miejsce

  • Justyna Truszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie – III miejsce

   Wyróżnienia:

  • Zuzanna Jaciubek – Szkoła Podstawowa w Gołębiewku

  • Magdalena Parzęcka – Szkoła Podstawowa w Oporowie

  • Ola Górkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie

Kategoria III – uczniowie gimnazjum

  • Zuzanna Jagodzińska – Gimn. przy SP nr 2 – I miejsce

  • Michał Kwiatkowski – Gimn. przy SP nr 5 – II miejsce

  • Julia Szymańska – Gimn. przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Żychlinie – III miejsce

  • Irmina Urbańska – Gim. przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Żychlinie – III miejsce

   Wyróżnienia:

  • Kinga Michalak – Gimn. przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kutnie

  • Iga Woźniak – Gimn. przy Skole Podstawowej nr 5 w Kutnie

  • Mikołaj Szymczak – Gimn. przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie

  • Aleksandra Konarzewska – Gimn. przy SP nr 5 w Kutnie

 1. Za szczególne osiągnięcia uczniów dyplomami wyróżniono opiekunów:

  p. Annę Dębską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie

  p. Agnieszkę Wawrzyniak – nauczycielkę gimnazjum w Żychlinie

  p. Monikę Pawłowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Gołębiewku

  p.Ewa Andryszczak-Pawłoska -nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie

p. Renatę Mieszkowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 5 w Kutnie

p. Violettę Olesińską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Witoni

p. Annę Dziubę – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 7 w Kutnie

p. Monikę Pawłowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Gołębiewku

p. Agnieszkę Maćkowską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie

p. Magdalenę Petelewicz – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Oporowie

p. Annę Miszewską – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie

p. Agnieszkę Klepczarek – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie

Podpisy jury:

Post Author: admin