ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA PÓŁKOLONIJNE „KREATYWNIE Z MDK” ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE – 11.02.2019-15.02.2019.

Rekrutacją na zajęcia półkolonijne „KREATYWNIE Z MDK” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora MDK. Półkolonie „KREATYWNIE Z MDK” są formą zajęć przeznaczoną dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, w wieku od 8 do 12 lat. (ROCZNIKOWO 2007-2010) Półkolonia organizowana jest dla 34 uczestników Całkowity koszt półkolonii wynosi 150 zł. Wpłaty po zakwalifikowaniu uczestnika należy dokonać […]