Protokół XXI Edycji Konkursu Plastycznego “Świat w kolorach”

Kutno, dnia 4 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Świat w kolorach” pn ”Wszystkie kolory wiosny.” przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Kutnowskiego. Jury w składzie: Agnieszka Dąbrowska-Walczak – instruktor plastyki w KDK […]