Informacje dla Rodziców

Konto Rady Rodziców przy MDK w Kutnie

61 1240 3190 1111 0010 5585 1070

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący – Jakub Hakało
Z-c przewodniczącego – Katarzyna Marzec
Skarbnik – Luiza Gens
Sekretarz – Beata Jaciubek

Komisja Rewizyjna
Wioletta Kosińska
Danuta Kita
Bartosz Klembalski