Półkolonie letnie 2019

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA PÓŁKOLONIJNE „W POLSKĘ Z MDKiem”

ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE

I turnus – 24.06.2019-28.06.2019

II turnus – 01.07.2019-05.07.2019

 • Półkolonie letnie „W POLSKĘ Z MDKiem” są formą zajęć przeznaczoną dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, w wieku od 8 do 12 lat (rocznik 2007-2010).

 • Półkolonie odbędą się w okresie od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. z podziałem na dwa turnusy. I turnus: od 24 do 28 czerwca, II turnus: od 1 do 5 lipca 2019 r.

 • Całkowity koszt półkolonii wynosi: I turnus 140 zł, II turnus 170 zł,

 • Liczba miejsc w każdym turnusie – 36 uczestników.

 • Rekrutacja na półkolonie trwa od 29.05.2019 do 05.06.2019.

 • Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden wybrany bądź oba turnusy.

 • Zgłoszenia dokonują osobiście w sekretariacie MDK rodzice/opiekunowie prawni, poprzez kompletne wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, na każdy turnus oddzielnie. Sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 16.00,
  w piątki od 7.00 do 15.00.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.

 • W przypadku wolnych miejsc, przewiduje się przyjęcie dzieci niebędących wychowankami MDK.

 • O kolejności przyjęcia dzieci niebędących wychowankami MDK decydują następujące kryteria:

 1. wiek dziecka, 8 do 12 lat,

 2. dziecko jest rodzeństwem wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury zapisanego na zajęcia „W POLSKĘ Z MDKiem”,

 3. termin złożenia w sekretariacie kompletnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (decyduje data wpływu).

 • Wszelkie pytania należy kierować do sekretariatu MDK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: rekrutacja.mdkkutno@wp.pl

 • Rekrutacją na zajęcia półkolonijne „W POLSKĘ Z MDKiem” zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora MDK w Kutnie.

 • Postępowanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 06 czerwca 2019 r.

 • O wynikach rekrutacji, rodzice/opiekunowie prawni zgłoszonych dzieci, zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 07 czerwca 2019 r.

 • Uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkoloniach, po zakwalifikowaniu uczestnika, należy dokonać na konto Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie w terminie do 12.06.2019 r. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu. Nr konta podany jest na stronie MDK www.mdkkutno.pl w zakładce „informacje dla rodziców”.

 • Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących półkolonii oraz wypełnienie niezbędnej dokumentacji przez rodziców/opiekunów prawnych nastąpi podczas spotkań organizacyjnych w dniach 19.06.2019 r. (I turnus) i 26.06.2019r. (II turnus) o godz. 17:00.

 • Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach. Zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnej osobie z listy rezerwowej.

 • Rezygnacja z udziału w półkolonii może zostać złożona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, koniecznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni, nie będzie możliwości zwrotu opłaty za udział w półkolonii. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny dziecka może przenieść uprawnienie do udziału w półkolonii na osobę spełniającą warunki uczestnictwa w niej, określone w niniejszym regulaminie. Przeniesienie tego uprawnienia musi zostać pisemnie uzgodnione z komisją rekrutacyjną MDK w Kutnie. Rozliczenie opłaty za udział w półkolonii nastąpi, bez pośrednictwa MDK, pomiędzy przyjmującym udział w półkolonii a rezygnującym.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

Wstępny harmonogram zajęć :

I TURNUS


PONIEDZIAŁEK
24.06.2019 / 8:00 – 14:30/

 • Spotkanie organizacyjne uczestników z opiekunami. Zapoznanie się regulaminami i dokładnym harmonogramem zajęć
 • Wyjazd do Gorenia Dużego (przejazd kolejką, warsztaty, ognisko)

WTOREK 25.06.2019 /9:00 – 14:00/

 • Wycieczka piesza do Spółdzielni Zorina w Kutnie (zwiedzanie, degustacja)
 • Warsztaty prowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką filia w Kutnie

ŚRODA 26.06.2019 /8:30 – 16:30/

 • Wyjazd do Torunia (Dom Legend, Żywe Muzeum Piernika)

CZWARTEK 27.06.2019 /8:45 – 13:30/

 • Wyjazd do Kłodawy (Kopalnia Soli)

PIĄTEK 28.06.2019 /9:00 – 14:00/

 • Prezentacja filmu (kino KDK w Kutnie)
 • Zakończenie półkolonii (I turnus)

II TURNUS


PONIEDZIAŁEK
01.07.2019 /9:00 – 14:00/

 • Spotkanie organizacyjne uczestników z opiekunami. Zapoznanie się regulaminami i dokładnym harmonogramem zajęć
 • Wyjazd do Konarzewa (warsztaty)

WTOREK 02.07.2019 /9:00 – 14:00/

 • Wycieczka piesza do Cukierni Wasiakowie w Kutnie (zwiedzanie, degustacja)
 • Warsztaty prowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką filia w Kutnie

ŚRODA 03.07.2019 /8:00 – 17:30/

 • Wyjazd do Biskupina (Muzeum Archeologiczne, lekcja muzealna)

CZWARTEK 04.07.2019 /8:30 – 15:00/

 • Wyjazd do Starego Boryszewa (Zakątek odkrywców, warsztaty)
 • Przejazd do Płocka (Zoo)

PIĄTEK 05.07.2019 /9:00 – 14:00/

 • Prezentacja filmu (kino KDK w Kutnie)

Zakończenie półkolonii (II turnus)