ZIMOWE PÓŁKOLONIE 2019

Półkolonie zimowe 2019 „Kreatywnie z MDKiem”

11.02.2019 – 15.02.2019

PROGRAM

Poniedziałek 11.02.2019 – MDK

9.00 – 9.30 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK

Zapoznanie z planem półkolonii, sprawy organizacyjne

9.30 – 11.00 Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne

11.00 – 12.00 Pogadanka z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie

12.00 – 13.30 Warsztaty kulinarne

13.30 – 14.00 Odpoczynek, zabawy, odbiór dzieci

Wtorek 12.02.2019 – TEATR DRAMATYCZNY Płock, ZAKĄTEK ODKRYWCÓW Stare Boryszewo

8.00 Zbiórka dzieci, parking KDK

8.15 Wyjazd do Płocka

10.00 – 12.00 Spektakl „Królewna Śnieżka”, Teatr Dramatyczny w Płocku

12.15 – 13.00 Posiłek w McDonald’s (koszt własny)

13.30 – 15.00 Warsztaty naukowe – Optyka, „Zakątek odkrywców” Stare Boryszewo

15.15 Wyjazd z Boryszewa

16.15 Powrót do Kutna, odbiór dzieci, parking KDK

Środa 13.02.2019 – MDK, KDK

9.00 – 9.30 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK

Zabawy, gry edukacyjne

9.30 – 12.00 Warsztaty plastyczne „Anioły”

12.00 Wyjście do kina

12:30 – 13:30 Seans filmowy, KDK

13.30 – 14.00 Powrót do MDKu, odbiór dzieci

Czwartek 14.02.2019 – PARK TRAMPOLIN, EKSPERYMANTARIUM Łódź

8.45 – 9.00 Zbiórka dzieci, parking KDK

9.00 Wyjazd do Łodzi

10.45 – 12.00 Park Trampolin SALTOS

13.00 – 15.00 Warsztaty „Misz-masz”, Eksperymentarium, oraz posiłek (koszt własny) MANUFAKTURA

15:15 Wyjazd z Łodzi

16.30 Powrót do Kutna, odbiór dzieci, parking KDK

Piątek 15.02.2019 – KRĘGIELNIA, Aquapark Kutno

9.00 – 9.15 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK, wyjście do kręgielni

10.00 – 12.00 Kręgle, Aquapark Kutno

12.00 Powrót do MDKu

12.30 – 14.00 Zabawy, gry edukacyjne

Podsumowanie półkolonii, odbiór dzieci

 • Dzieci codziennie przynoszą ze sobą drugie śniadanie (np. kanapki, owoce, ciepłe napoje itp.)
 • Na wycieczki autokarowe (wtorek, czwartek) prosimy o niezabieranie przez dzieci chipsów ani napojów gazowanych

Półkolonie zimowe 2019 „Kreatywnie z MDKiem”

11.02.2019 – 15.02.2019

PROGRAM

Poniedziałek 11.02.2019 – MDK

9.00 – 9.30 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK

Zapoznanie z planem półkolonii, sprawy organizacyjne

9.30 – 11.00 Zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne

11.00 – 12.00 Pogadanka z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie

12.00 – 13.30 Warsztaty kulinarne

13.30 – 14.00 Odpoczynek, zabawy, odbiór dzieci

Opiekunowie: A. Dziuba, C. Górczyński, L. Marciniak

Wtorek 12.02.2019 – TEATR DRAMATYCZNY Płock, ZAKĄTEK ODKRYWCÓW Stare Boryszewo

8.00 Zbiórka dzieci, parking KDK

8.15 Wyjazd do Płocka

10.00 – 12.00 Spektakl „Królewna Śnieżka”, Teatr Dramatyczny w Płocku

12.15 – 13.00 Posiłek w McDonald’s (koszt własny)

13.30 – 15.00 Warsztaty naukowe – Optyka, „Zakątek odkrywców” Stare Boryszewo

15.15 Wyjazd z Boryszewa

16.15 Powrót do Kutna, odbiór dzieci, parking KDK

Opiekunowie: A. Dziuba, C. Górczyński, L. Marciniak, M. Marciniak, J. Gałka

Środa 13.02.2019 – MDK, KDK

9.00 – 9.30 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK

Zabawy, gry edukacyjne

9.30 – 12.00 Warsztaty plastyczne „Anioły”

12.00 Wyjście do kina

12:30 – 13:30 Seans filmowy, KDK

13.30 – 14.00 Powrót do MDKu, odbiór dzieci

Opiekunowie: A. Dziuba, C. Górczyński, L. Marciniak

Czwartek 14.02.2019 – PARK TRAMPOLIN, EKSPERYMANTARIUM Łódź

8.45 – 9.00 Zbiórka dzieci, parking KDK

9.00 Wyjazd do Łodzi

10.45 – 12.00 Park Trampolin SALTOS

13.00 – 15.00 Warsztaty „Misz-masz”, Eksperymentarium, oraz posiłek (koszt własny) MANUFAKTURA

15:15 Wyjazd z Łodzi

16.30 Powrót do Kutna, odbiór dzieci, parking KDK

Opiekunowie: A. Dziuba, C. Górczyński, L. Marciniak, A. Grabowski, K. Marciniak (wolontariusz)

Piątek 15.02.2019 – KRĘGIELNIA, Aquapark Kutno

9.00 – 9.15 Zbiórka dzieci w sali nr 1, MDK, wyjście do kręgielni

10.00 – 12.00 Kręgle, Aquapark Kutno

12.00 Powrót do MDKu

12.30 – 14.00 Zabawy, gry edukacyjne

Podsumowanie półkolonii, odbiór dzieci

Opiekunowie: A. Dziuba, C. Górczyński, L. Marciniak, P. Potocki

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA PÓŁKOLONIJNE „KREATYWNIE Z MDK” ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE – 11.02.2019-15.02.2019.

 1.Rekrutacją na zajęcia półkolonijne „KREATYWNIE Z MDK” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora MDK.

 1. Półkolonie „KREATYWNIE Z MDK” są formą zajęć przeznaczoną dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, w wieku od 8 do 12 lat. (ROCZNIKOWO 2007-2010)
 2. Półkolonia organizowana jest dla 34 uczestników
 3. Całkowity koszt półkolonii wynosi 150 zł. Wpłaty po zakwalifikowaniu uczestnika należy dokonać na konto rady rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie w terminie do 6 lutego 2019 r. Nr konta podany jest na stronie MDK www.mdkkutno.pl
 4. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia „KREATYWNIE Z MDK”, to jest niezapełnienia listy uczestników zajęć przez wychowanków MDK przewidujemy przyjęcie na zajęcia dzieci nie będącymi wychowankami MDK.
 5. Zgłoszenia dzieci na półkolonie przyjmujemy od 16.01.2019 do 31.01.2019.
 6. Zgłoszenia dokonujemy osobiście w sekretariacie MDK poprzez kompletne wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika. Sekretariat jest czynny w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 15.00.
 7. O kolejności przyjęcia dzieci niebędącymi wychowankami MDK decydują następujące kryteria:a. Wiek dziecka, 8 do 12 lat.b. Dziecko jest rodzeństwem wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury zapisanego na zajęcia „KREATYWNIE Z MDK”.c. Kolejność oddania w sekretariacie kompletnie wypełnionej KARTY UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Decyduje data wpływu.
 8. Wszelkie pytanie proszę kierować do sekretariatu lub na pocztę elektroniczną (mailową) na adres rekrutacja.mdkkutno@wp.pl.
 9. Postępowanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r.
 10. O wynikach rekrutacji powiadomimy rodziców/opiekunów zgłoszonych dzieci drogą mailową i telefoniczną w 4 lutego 2019 r.
 11. Szczegółowy plan zajęć, oraz inne informacje będą podane rodzicom/opiekunom po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną.
 12. Wstępny harmonogram zajęć – główne atrakcje (szczegółowy harmonogram z uwzględnieniem godzin i wszystkich zajęć będzie udostępniony na stronie MDK i w sekretariacie od 4 lutego 2019 r.

PONIEDZIAŁEK 11.02.2018 r.

 • Spotkanie organizacyjne uczestników z opiekunami. Zapoznanie się regulaminami i dokładnym harmonogramem zajęć.
 • Warsztaty kulinarne

WTOREK 12.02.2019

 • Wyjazd do Płocka
 • Teatr dramatyczny – spektakl ,,Królewna Śnieżka”.
 • Stare Boryszewo – ,,ZAKĄTEK Odkrywców”, Warsztaty

ŚRODA 13.02.2019

 • Warsztaty z rękodzielnictwa artystycznego w MDK.
 • Film w KDK Kutno

CZWARTEK 14.02.2019

 • Wyjazd do Łodzi
 • Park trampolin Saltos – zajęcia z trenerem
 • Eksperymentarium w Manufakturze

PIĄTEK 15.02.2019

 • Kręgielnia w kutnowskim Aquaparku
 • Zakończenie półkolonii.