PROTOKÓŁ JURY Z KONKURSU ORIGAMI: „CZY TO WIOSNA JUŻ?”

Na konkurs wpłynęło ogółem 125 prac. Do oceny konkursowej zakwalifikowanych zostało 107 prac wykonanych zgodnie z zasadami techniki origami, z następujących placówek:
– Przedszkole Lokalne w Łaniętach
– Punkt Przedszkolny Nr 3 przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kutnie
– Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie
– Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka” w Kutnie
– Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
– Przedszkole Miejskie Nr 8 „Promyczek” w Kutnie
– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie
– Szkoła Podstawowa Nr 13 w Kutnie
– Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
– Szkoła Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych

Jury w składzie:
1. Anna Góra – przewodnicząca – prezes Klubu
2. Nadzieja Stolińska – członek Klubu
3. Liliana Marciniak – pracownik MDK

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii: prace przestrzenne / ze względu na małą ilość zgłoszonych i zakwalifikowanych prac (8) Jury zrezygnowało z podziału na kategorie wiekowe i przyznano 2 nagrody oraz 6 wyróżnień:

Nagrody otrzymują:
Zuzanna Krzysztofiak (SP w Byszewie)
Szymon Aleksandrzak (SP w Kaszewach Dwornych)

Wyróżnienia otrzymują:
Oliwia Zacharska, Maria Stolarczyk, Patrycja Stępniak, Dominika Zdanowska – (SP w Byszewie) oraz Oliwia Szablewska i Kacper Sokołowicz (SP w Kaszewach Dwornych)

W kategorii: prace płaskie – przedział wiekowy przedszkola i oddziały przedszkolne
Nagrody otrzymują:
Antonina Orzeszek i Wiktor Pietrzak (PL Łanięta)
Julian Owsik (PM Nr 15 Kutno)
Kazimierz Barański (PM Nr 8 Kutno)
Miłosz Smoczyński oraz Róża Woźniak (IPM Nr 3 Kutno)
Nadia Nodzak (PP Nr 3 Kutno)

Wyróżnienia otrzymują:
Weronika Podczaska (PL Łanięta); Hania Miksztal (PM Nr 15 Kutno); Kamila Estal (PM Nr 8 Kutno); Zofia Adamska (IPM Nr 3 Kutno)

W kategorii: prace płaskie – szkoły podstawowe
Nagrody otrzymują:
Aleksandra Kowalczyk (SP Kaszewy Dworne)
Blanka Gens (SP Nr 2 Kutno)

Wyróżnienia otrzymują:
Filip Baraniak (SP Nr 2 Kutno); Karol Plewa i Piotr Dubacki (SP Nr 13 Kutno); Karolina Niewiadomska, Ruzgar Demir, Zuzanna Szpanel (SP Nr 9 Kutno)

Jednocześnie, biorąc pod uwagę obecną sytuację w oświacie, Jury wraz z organizatorem konkursu tj. Kutnowskim Klubem Origami „Kwadracik” odstąpiło od oficjalnego i uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody, dyplomy, podziękowania dla laureatów będzie można odebrać przez opiekunów wyróżnionych placówek – w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury (ul. Staszica 8) począwszy od dnia 29 kwietnia 2019r.
Prace wyeksponowane są na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. St. Żeromskiego w Kutnie. Wystawę można oglądać do końca kwietnia b.r.
Przepraszamy za niedogodności, gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.

Kutnowski Klub Origami „Kwadracik”

Post Author: admin