KONKURS ORIGAMI

KONKURS ORIGAMI

Kutnowski Klub Origami „Kwadracik

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

Czy to wiosna już?”

Celem konkursu jest:

– popularyzacja sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży

– rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni uczestników

– uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody wiosną

– stwarzanie możliwości rozwijania swoich talentów oraz zaprezentowania ich efektów

Adresatami konkursu są:

– dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Kutna i Powiatu Kutnowskiego

REGULAMIN KONKURSU:

  • uczestnik konkursu samodzielnie i indywidualnie wykonuje techniką origami – zgodnie z jej zasadami – w formie płaskiej / lub przestrzennej jedną pracę związaną z tematyką konkursu

  • format prac: dowolny

  • prace prosimy czytelnie podpisać na odwrocie; opis powinien zawierać imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę szkoły / placówki, nazwisko opiekuna

  • prace (wraz z podpisanym oświadczeniem zawartym w załączniku) należy dostarczyć do dnia 31 marca 2019 r. do MDK w Kutnie, ul. Staszica 8; przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: początek kwietnia 2019 r. ( o szczegółach uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie)

  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: origami płaskie i origami przestrzenne, z podziałem na grupy wiekowe w każdej z kategorii:

– dzieci do lat 6 (przedszkola)

– dzieci 7-10 lat (szkoła podstawowa I etap edukacyjny)

– dzieci 11-13 lat (szkoła podstawowa II etap edukacyjny)

– powyżej 13 roku życia

  • wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w MiPBP w Kutnie; po zakończeniu wystawy istniej możliwość odbioru zgłoszonych prac

  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie

*Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z organizatorami:

Anna Góra: tel. 693825049

ZAŁĄCZNIK_OSWIADCZENEI_KONKURS

Post Author: admin